Teràpia online

Ofereixo la psicoteràpia online com a eina adaptada a la realitat actual que estem vivint. La teràpia online té els mateixos bons resultats que la teràpia presencial amb l'avantatge que la podem fer des de casa, sense la molèstia de desplaçaments, amb comoditat i flexibilitat horària.

 

· Teràpia individual per a adolescents i adults


Treballarem tots aquells aspectes que causen patiment centrant-nos en els teus propis recursos per generar canvidonant veu a les emocions que et genera la teva experiència vital actual com ràbia, dolor, impotència o tristesa.

Ansietat, depressió, manca d'autoestima, estrés, transtorns de l'ànim, conflictes en les relacions socials, insomni, pors, fòbia, crisi de pànic, trastorns alimentaris, pensaments irracionals, obsessions, inseguretat, timidesa, impulsivitat, problemes laborals, bloqueig, desig de canvi, necessitat d'un creixement personal, crisi existencial.

 

· Teràpia de parella


Dins la parella es donen una sèrie de condicionants que fan que la relació passi per diferents etapes i per canvis a mida que avança el temps. La convivència, les families respectives, l'arribada dels fills, la malaltia de l'altre, la marxa dels fills...pot fer trontollar la parella.

Conflictes de parella, problema en trobar parella, malaltia de l'altre membre, problemes de comunicació, disfuncions sexuals, l'arribada de fills, dificultats en els rols parentals, divorcis, separacions, dols,  maltractament psíquic o físic, xantatge, gestió diferent del temps, problemes en l'educació dels fills, síndrome del "niu buit"...

 

· Teràpia familiar


Introduirem canvis en les relacions familiars i revisarem aliances i creences d'origen familiar que no són beneficioses per la persona. Igualment certs rols que adoptem a la familia (cuidador, protector, rebel...) i certes etiquetes que ens són donades necessitem que siguin, en primer lloc acceptades, i substituïtdes per pautes de conducta i rols més adaptatius.

Conflictes familiars, malaltia d'un membre, problemes de comunicació, problemes d'alimentació d'un membre, efectes d'una adicció, revisió de rols familiars, etiquetatges nocius, revisió de creences falses, aliances familiars en contra d'un altre membre...

 

· Teràpia de grup


A la teràpia de grup, terapeuta i participants col.laboren junts en la tasca de donar sentit a les experiències i emocions mitjançant l’exploració dels pensaments, imatges i sentiments. El fenòmen grupal de sentir-se entés degut al fenòmen de la universalitat, és a dir, a que "jo no sóc la única persona a qui li passa això", és un factor clau.

Assertivitat, autoestima, acceptació, positivitat, expressió d'emocions, habilitats socials, conflictes relacionals, problemes familiars, aprendre a dir que "no", procés de dol...

 


· PSICOTERÀPIA PER VIDEOCONFERÈNCIAchat2

Concretarem un dia i hora, i farem una sessió interactiva d'una hora de durada a través de qualsevol de les plataformes disponibles (Skype, Zoom, Whatsapp, etc). Prèviament es fa la transferència del pagament de la sessió via Paypal (targeta), no cal estar donat d'alta ni tenir compte.

Preu Skype/Zoom Videoconferència: · Individual: 40€/hora · Parella: 65€/hora