Mètode

· Pensaments i emocions

La meva orientació personal neix d'una suma d'orientacions que va des de la teràpia constructivista, la teràpia cognitiva, la teràpia sistèmica, la teràpia gestalt, la PNL (Programació Neurolingüística) i les filosofies orientals.

Treballo posant l'atenció en els teus pensaments i les teves emocions. La nostra conducta està determinada per les nostres creences, és a dir, per la manera que tenim d’estructurar el món, apreses en l'àmbit familiar i a través de les nostres experiències vitals, i que determinen els nostres patrons de pensaments que anem repetint, moltes vegades de forma inconscient. Aquests pensaments automàtics condicionen les emocions que sentim, i quan el que pensem no ens fa sentir bé i estem bloquejats, cal fer una revisió de les nostres creences i de com hem aprés a construir i interpretar el món.
 
L'objectiu psicoterapèutic es basa en definir tots aquells aspectes que et causen patiment centrant-nos en el procés de prendre consciència i en els teus propis recursos per generar canvi, donant veu a les emocions que ens genera la nostra experiència vital actual com ràbia, dolor, impotència o tristesa.
 
La psicoteràpia consisteix en sessions d'una hora de durada on treballem conjuntament els motius que han provocat el malestar, així com els recursos necessaris per l'aprenentatge de nous mecanismes que facilitin la vivència del dia a dia, millorant el teu benestar emocional i la teva qualitat de vida. Així, la teràpia es centra més en el teu potencial i els teus recursos, en les teves forces i possibilitats.
 
Aquest treball es fa amb la paraula, la narrativa, la reflexió, l'ús de metàfores i contes, l'acceptació i la comprensió, en el marc que estableix la relació terapèutica. Cada cas es únic pel que el meu abordatge és integrador, adaptant la teràpia a la problemàtica específica de la persona, i respectant les necessitats i característiques particulars de cadascú.
 

· Protocol 

- Entrevista d'avaluació: primer contacte on es demanen les dades personals, i un resum del motiu de consulta. En aquesta entrevista es sol.licita informació sobre l'estructura familiar (genograma), i la seva història de vida. La part més important és que es marquen els objectius de la teràpia a assolir durant tot el procés.

- Sessions terapèutiques: amb una periodicitat variable segons l'evolució del client, en sessions d'una hora.